family-spend-time-summer-garden.jpg

שלבי ההתפתחות העיקריים שעל התינוק לעבור מגיל הלידה ועד גיל שנה וחצי 

לידה ועד 3 חודשים

 
 • יצירת הכרות עם העולם ועם החוקים החדשים

 • מימוש הרפלקסים ההישרדותיים

 • הסכמת התינוק לשהייה בתנוחת הערסול (שקט ורגיעה, נינוחות)

 • הכרות עם כל אחד מצידי הגוף והסכמה לשהייה בהם

 • התחלות של שכיבה על הבטן והרמת ראש

 • שכיבה על הגב והרמת הרגליים מן המזרון

 • שכיבה על הבטן תוך הנחת ראש לשני הצדדים

 • פיתוח הרגלי אכילה / שינה / ערות 

 • חיזוק את טונוס השרירים

 • פתיחה וסגירה של כפות הידיים 

 • יצירת קשר עין על הגב ועל הבטן

 • התחלה והסכמה לחוויות של תנועה במרחב

 • הכרות עם חוויות של מגע (מגע עמוק, רך, מרקמים שונים)

 • התפתחות חברתית ראשונית – מלמול ראשוני , בכי, חיוך, צרחה, בהלה...

3-4 חודשים

 
 • שכיבה טובה על הבטן, הרמת ראש טובה וכן הורדת ראש

 • שהייה על המרפקים בשכיבה על הבטן

 • יציאה מרפלקסים הישרדותיים וכניסת רפלקסים נרכשים

 • התפתחות של קשר עין יד (העין רואה והיד נשלחת לקחת)

 • הפניית ראש לאחור בשכיבה על הבטן

 • נשיאת גוף וטונוס שרירים מתאים לייצוב ושיווי משקל

 • תגובה לצלילים ומקצבים שונים

 • אינטראקציה עם אנשים חדשים 

4-6 חודשים

 
 • קירוב כפות ידיים לכפות רגליים בשכיבה על הגב (כולל הכנסת רגליים לפה)

 • תפישת חפצים (בשתי ידיים וכן מעבר של משחק מיד ליד)

 • יישור מרפקים בשכיבה על הבטן

 • העברות משקל בשכיבה על הבטן

 • דחיפת כפות הרגליים את הרצפה (על הגב ועל הבטן)

 • דחיפת הרצפה בעזרת כף רגל ניסיון להתהפך וניסיון להתקדם

 • טונוס שרירים מאוזן, תנועה במרחב גדולה ללא בהלה, חוויות תאוצה

 • התחלה או מימוש של התהפכויות לשני הכיוונים  

 • חציית קו אמצע הגוף עם היד ועם הרגל

 • לקראת גיל 5 חודשים – סיבוב סביב ציר סימטרי דרך שתי הכתפיים

 • הפניית ראש בשכיבה על הבטן כולל כפיפת ברך (רוטציה)

 • הושטת יד קדימה על הבטן

 • לקראת גיל 6 חודשים – התחלה של תנועה לכיוון של זחילת גחון

 • הכרות והסכמה לחוויות של מגע (מגע עמוק, רך, מרקמים שונים)

 • התפתחות חברתית – מלמול, בכי, חיוך, צחוק עם קול, צרחות להכרות עם הקול האישי

6-8 חודשים

 
 • זחילת גחון נכונה ומאורגנת – יד ורגל נגדיות 

 • וריאציות של זחילת גחון (גרירה עם שתי הידיים / זחילה א-סימטרית)

 • מעבר לעמידה על שש

 • "רוקינג" בעמידה על 6 (נענוע הגוף באוויר סביב גיל 8 חודשים)

 • מעבר לאחור לישיבה דרך עמידת 6 (סביב גיל 8 חודשים)

8-11 חודשים

 

מוטורי

 • זחילה על 6

 • מעבר לישיבה דרך שני הצדדים

 • יכולת איזון בישיבה לכל הכיוונים

 • רפלקס הושטת ידיים 

 • מעבר מישיבה לזחילה ומזחילה לישיבה

 • יכולת ישיבה משוכלת לשני הצדדים

 • ישיבה על האגן (ישיבת ברכיים)

 • יציאה מישיבת w

 • טונוס שרירים מאוזן

חושי

 • תגובות מותאמות לנפילה

 • תגובות מווסתות לרעש

 • יכולת קשב וריכוז

 • תגובות מותאמות להתרחשות מפתיעה

 • יכולת פתרון בעיות

 • מערכת שיווי משקל מפותחת (בערסל, נדנדה)

התנהגותי

 • יכולת פרידה מהורים

 • קשר עם אנשים זרים

 • הסכמה לשיתוף פעולה או דעתנות

11-12 חודשים

 
 • ניסיונות למעבר לעמידה – בעזרת חפצים

 • ניסיונות למעבר לעמידה ללא השענות על חפצים (דרך עמידת דב)

 • זחילה על 6 וזחילת על 4 (זחילת דב)

 • טיפוס על מקומות שונים

 • מערכת שיווי משקל מפותחת

 • ישיבה בוורסיות שונות (שיכול, פישוק, כף אל כף, משוכה, ישיבת ברכיים)

12-16 חודשים

 
 • ניסיונות לעמידה ללא אחיזה

 • הליכה מסביב לחפצים

 • מעבר מחפץ לחפץ

 • ירידה מעמידה לישיבה דרך כפיפת ברכיים ללא נפילה 

 • בעמידה הושטת ידיים לכיוונים שונים לעבר חפץ ללא נפילה 

 • העברות משקל בעמידה 

 • בעמידה הפניית מבט לאחור ללא נפילה

 • יכולת נפילה, תגובת בלימה לנפילה וחזרה לעמידה.

 • צעדים ראשוניים 

 • התחלת הליכה

 • אחיזת חפצים: עם כל כף היד / מעבר חפץ מיד ליד / אחיזה והליכה / אחיזה והעברות משקל